Ljetna škola ljudskih prava 2024.

Pravni fakultet u Rijeci i Grad Novi Vinodolski pozivaju Vas da se prijavite na LJETNU ŠKOLU LJUDSKIH PRAVA u Novom Vinodolskom, od 23. do 27. rujna 2024.

Ljetna škola ljudskih prava održava se od 2007. u mjesecu rujnu u Novom Vinodolskom, gradu u kojem je donesen jedan od najvažnijih kulturnih spomenika hrvatskog naroda i ujedno jedan od važnih europskih srednjovjekovnih dokumenata, Vinodolski zakon (1288.). I ove godine okupit će 30-tak studenata sa hrvatskih pravnih fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, kao i Pravnog fakulteta u Mostaru (Bosna i Hercegovina), kako bi izučavali mehanizam zaštite ljudskih prava temeljem Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, iz 1950., čija je Hrvatska ugovorna stranka. Predavači su ugledni domaći i inozemni pravni stručnjaci. Mogućnost stjecanja 3 ECTS boda.

Troškove prehrane i smještaja polaznika Ljetne škole ljudskih prava snosi organizator, dok studenti snose troškove puta. Predviđeni dolazak studenata je 22. rujna te odlazak 28. rujna.
Rok za prijavu je 1. srpnja 2023. putem prijavnice koja se nalazi ovdje.

Za pojedinosti i prijave obratite se na:

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Email: masa.marochini@uniri.hr

(kontakt osoba: izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski)

Odaberite jezik