Ljetni i jesenski ispitni rokovi ak. god. 2023./2024. – Centar Posavina (Orašje)

Preddiplomski i diplomski studij Pravo – vidi rokove

Preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment – vidi rokove

Odaberite jezik