Međunarodna ljetna škola 2018.

U suradnji sa norveškim koledžom HSN i Univerzitetom “Džemal Bijedić”, Sveučilište u Mostaru organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se održati u razdoblju od 21. svibnja do 2. lipnja 2018. godine. Aplicirati za školu mogu svi studenti preddiplomskih studija, a rok za prijavu otvoren je do 15. svibnaj 2018. godine. Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 15ECTS bodova, iz dva kolegija: Ljudska prava i Socijalno poduzetništvo. Prijavni obrazac nalazi se na stranici: https://www.usn.no/english/academics/how-to-apply/applications-for-international-summer-schools/application-for-the-international-summer-school-mostar-2018-article211879-31903.html,  detaljne informacije o školi na: https://www.usn.no/english/academics/summer-schools/international-summer-school-mostar/. Cijeli program škole je na engleskom jeziku, tako da je poznavanje istog neophodan preduvjet za sudjelovanje. 

Odaberite jezik