MJP I._kolok._21.12.2017

Prvi kolokvij iz predmeta Međunarodno javno pravo I., održat će se u četvrtak, 21. prosinca 2017. godine u 10:00 sati.

Odaberite jezik