Mogućnosti za Mobilnost studenata – ljetni semestar 2017/2018

Obavijest o mogućnosti za mobilnost studenata u ljetnom semestru 2017/2018 godine na Sveučilištu Maribor (Slovenija),  Sveučilištu Graz (Austrija) i Sveučilištu Masaryk Brno (Češka). Detaljnije informacije nalaze se na oglasnoj ploči Sveučilišta u Mostaru –http://sve-mo.ba/obavijesti/. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta.

Rok za prijavu na Sveučilište Masaryk Brno, produžen je do 30.rujna 2017. godne. 

Odaberite jezik