Na SUMARU na PF preko tisuću studenata

Pravni fakultet uspo je na platformu e-učenja SUMARUM postaviti sve kolegije ljetnog semestra akademske 2019./2020., ukupno njih 71, na oba svoja studija: Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment. Od navedenog broja, 49 kolegija je na preddiplomske, a 22 diplomske razine studijskog programa …. vidi više.

Odaberite jezik