Najava Okruglog stola ““Fakultetske knjižnice u nastavi i njihov položaj na fakultetu; okvir za promjene.”

U sklopu XVII. Međunarodnog savjetovanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” koje će se održati u Hotelu Mostar, Mostar –  14. i 15. lipnja 2019. godine, Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe organizira Okrugli stol na temu: “Fakultetske knjižnice u nastavi i njihov položaj na fakultetu, okvir za promjene”. 

Odaberite jezik