Najava okruglog stola

U okviru XIX. međunarodnog savjetovanja “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” održat će se okrugli stol “Ujednačavanje sudske prakse u području privatnog prava – recentna sudska praksa”. Okrugli stol održat će se u petak, 10.lipnja 2022. godine s početkom u 11.00 sati u Grand Hotelu Neum.

Suorganizatori okruglog stola su Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH, Odvjetnička komora FBiH i Notarska komora FBiH.

Pozivamo zainteresirane osobe da se prijave za sudjelovanje na ovogodišnjem savjetovanju. Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu Fakulteta ili putem e-maila: pf.sum.ba

Prijavni obrazac i dodatne informacije o postupku prijave za savjetovanje dostupne su na našoj web stranici preko poveznice: https://pf.sum.ba/prijava-za-xix-medunarodno-savjetovanje-aktualnosti-gradanskog-i-trgovackog-zakonodavstva-i-pravne-prakse/.

Odaberite jezik