Najava predavanja – Dani prava i kriminalistike 2019.

N A J A V A    P R E D A V A NJ A 

Unutar Dana prava i kriminalistike 2019., u četvrtak 16. svibnja 2019. godine za studente će predavanja održati

10:00 sati – prof.dr. Miroslav Tuđman na temu
“Izvještajna zajednica u R Hrvatskoj 1990-tih”
i

13:00 sati – prof.dr. Davor Derenčinović na temu
“Razvoj kaznenog prava u 20.st.” 

 

Odaberite jezik