Najava XVII. Međunarodnog savjetovanja 14. i 15.6.2019.

XVII. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i
trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”

14. i 15. lipanj/juni 2019. godine 

Hotel MOSTAR, Mostar

PROGRAM SAVJETOVANJA 

Okrugli stolovi:

1) Suci, odvjetnici i notari u suvremenom europskom kontekstu

2) Arbitražno rješavanje trgovačkih sporova 

3) Fakultetske knjižnice u nastavi i njihov položaj na fakultetu, okvir za promjene

Informacije o Savjetovanju mogu se dobiti na:

e-mail: pf@sum.ba
tel: + 387 36 337 153

PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE 

(klikni obrazac prijave) 

Odaberite jezik