Nastava za izvanredne studente u ljetnom semestru 2021./22.

Nastava za izvanredne studente u ljetnom semestru 2022./2023. će biti održana online putem aplikacije Google Meet.
Link za predavanja za svaki kolegij treba postaviti predmetni nastavnik u sustavu SUMARUM.

Ispod rasporeda nastave može se preuzeti obrazac evidencije održane nastave za izvanredne studente, koji trebate popuniti nakon održane nastave i dostaviti na mail: pf@sum.ba

Raspored nastave za izvanredne studente u ljetnom semestru 2022./2023. – studij Pravo (Mostar i Centar Posavina-Orašje)

Raspored nastave za izvanredne studente u ljetnom semestru 2022./2023. – studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Obrazac za evidenciju online nastave za izvanredne studente možete preuzeti na slijedećim vezama:

Obrazac – evidencija online nastave – studij Pravo

Obrazac – evidencija online nastave – studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Odaberite jezik