Nastava za studente VI. i VII. generacije studenata PDS

Nastava za studente VI. i VII. generacije Poslijediplomskog doktorskog studija bit će organizirana online. O terminu nastave studenti će biti informirani putem e-maila od strane predmetnih nastavnika. 

Tajništvo poslijediplomskog studija.

 

Odaberite jezik