Nastupna predavanja

Obavijest o provedbi nastupnih predavanja za sljedeće pristupnice i  pristupnike:

1) dr.sc. Cvije Jurković, za izboru u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje društvenih znanosti, polju prava, grana ustavno pravo i politički sustavi, koje će se održati u srijedu, 17. siječnja 2018. godine s početkom u 10:15 sati u dvorani II. godine PF Sveučilišta u Mostaru. Pristupnica će predavanje održati iz kolegija Ustavno pravo II., na temu Ustavno sudstvo (vidi odluku o nastupnom predavanju)

2) dr.sc. Vesne Popović, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje društvenih znanosti, polju prava, grani međunarodno pravo, koje će se održati u četvrtak, 18. siječnja 2018. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani III. godine PF Sveučilišta u Mostaru. Pristupnica će predavanje održati iz kolegija Međunarodno javno pravo I., na temu Organi Ujedinjenih nacija (vidi odluku o nastupnom predavanju);

3) dr.sc. Zlatka Brkića, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje društvenih znanosti, polju prava, grani međunarodno pravo. Pristupnik će predavanje održati u četvrtak, 18. siječanja 2018. godine s početkom u 13:00 sati u dvorani III. godine PF Sveučilišta u Mostaru. Pristupnik će predavanje održati iz kolegija Međunarodno javno pravo I., na temu Kaznena odgovornost pojedinca (vidi odluku o nastupnom predavanju);

4) dr.sc. Jelene Zovko, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje društvenih znanosti, polju prava, grani povijest prava i države. Pristupnica će predavanje održati u ponedjeljak, 22. siječanja 2018. godine s početkom u 9:00 sati u dvorani I. godine studija PF Sveučilišta u Mostaru. Pristupnica će predavanje održati iz kolegija Nacionalna povijest prava i države, na temu Austro-Ugarska, Bosna i Hercegovina i Zemaljski štatut  za Bosnu i Hercegovinu iz 1910. godine (vidi odluku o nastupnom predavanju)

Odaberite jezik