Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade i Dekanove pohvale

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade i Pohvale za izvannastavne aktivnosti redovitim studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (vidi natječaj u cjelosti) 

Prijave na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade predaju se od 3. do 27. studenog 2020. godine. Uz prijavu na natječaj za Dekanovu nagradu treba dostaviti:

1. potvrdu da je student upisan u akad. 2020./2021. godinu, u statusu redovitog studenta s naznakom da nije ponavljao godine studija;

2. uvjerenje o položenim ispitima za prethodnu godinu studija, s izračunatom prosječnom ocjenom; 

3. uvjerenje o položenim ispitima tijekom cjelokupnog studija, s izračunatom prosječnom ocjenom;

4. izjavu studenta da nije dobitnik rektorove nagrade za istu godinu studija (preuzmi obrazac izjave ovdje)

Obrazac prijave na natječaj može se preuzeti ovdje, a potrebne potvrde ili uvjerenja studenti mogu zatražiti putem ISS. Ako student prijavu  na natječaj podnosi elektronskim putem, studentska referada će zatražene potvrde ili uvjerenja dostaviti Tajništvu Fakulteta. 

II. Dvoje studenata dobiva Pohvale za izvannastavne aktivnosti kojima su pridonijeli ugledu Fakulteta. Pohvala za izvannastavne aktivnosti se može dodijeliti studentu jednom u tijeku studija. 

Uvjete za dodjelu Pohvale (pogledaj u natječaju), a prijave na natječaj za dodjelu Pohvala za izvannastavne aktivnosti predaju se od 3. do 27. studenog 2020. godine. Kandidate za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti predlaže Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, za prethodnu akademsku godinu te obrazložene prijedloge uz dokaze o sudjelovanju i postignutim rezultatima o izvannastavnim aktivnostima dostavlja Tajništvu Fakulteta. 

Uz prijavu na natječaj za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti potrebno je dostaviti:

1. potvrdu da je student upisan u akademsku 2020./2021. godinu; 

2. uvjerenje o položenim ispitima tijekom cjelokupnog studija, s izračunatom prosječnom ocjenom; 

3. dokaze o ispunjvanju barem 2 uvjeta za dodjelu Pohvale za izvannastavne aktivnosti (pogledati uvjete u Natječaju)

4. izjavu studenta da prethodno nije bio dobitnik Pohvale za izvannastavne aktivnosti (preuzeti obrazac izjave ovdje) 

Potrebne potvrde i uvjerenja student može zatražiti putem ISS, a obrazac prijave na natječaj za dodjelu Pohvale za izvannastavne aktivnosti može se preuzeti ovdje.

 Prijave na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade  odnosno Pohvale za izvannastavne aktivnosti, s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti: 

1. putem e-mail na adresu: pf@sum.ba ili

2. poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina ( za TAJNIŠTVO) s naznakom za Dekanovu nagradu ili Dekanovu pohvalu. 

Odaberite jezik