Natječaj za mobilnost osoblja – Sveučilište u Mariboru

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, za razmjenu osoblja za držanje nastave i trening za razdoblje do 31. srpnja 2021. godine u okviru ERASMUS+ KA107 programa.Zainteresirani kandidati prijavljuju se izravno Sveučilištu u Mariboru a više informacija o natječaju mogu se naći na poveznici

Odaberite jezik