Natječaj za mobilnost studenata Sveučilište Granada

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Granadi, Španjolska za studentsku mobilnost u trajanju od 5 mjeseci za zimski semestar akademske 2020./2021. godine. Prema potpisanom ugovoru predviđenu su 3 stipendije: 2 stipendije za preddiplomski i 1 stipendija za diplomski studijski ciklus. Rok za podnošenje prijava je zaklljučno 6. travanj 2020. godine do 15:00. Više informacija na linku.

Odaberite jezik