Natječaj za odlaznu nastavnu mobilnost – Sveučilište Graz

U okviru Erasmus plus programske razmjene sa Sveučilištem u Grazu, otvoren je Natječaj za razmjenu  osoblja i to 1 stipendija za jednotjednu nastavnu mobilnost, odnosno držanje nastave minimalno 8 sati na gostujućoj Instituciji. Stipendiju je potrebno iskoristiti za vrijeme trajanja predavanja u ljetnom semestru 2018./2019. odnosno do 31. srpnja 2019., stoga je potrebno da zainteresirani kandidati provjere s ciljanim fakultetima/ odijelima na Sveučilištu u Grazu da im pošalju pozivno pismo u okviru navedenog razdoblja. 

Više informacija o Sveučilištu se može pronaći na sljedećem linku https://www.uni-graz.at/en/, a zainteresirani kandidati trebaju dostaviti elektronskim putem, email adresa rektorat-ms@sum.ba, do 31.3.2019. sljedeću dokumentaciju:

1. CV (s popisom objavljenih radova, recenzija, knjiga, itd. sukladno tablici kriterija za nastavno osoblje) (privitak);

2. Motivacijsko pismo (engleski jezik);

3. Popunjen i potpisan prijavni obrazac (privitak);

4. Potpisano pozivno pismo od gostujuće institucije/ odijela;

5. Ugovor o nastavnoj mobilnosti popunjen i potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (dekan/ prodekan);

6. Potvrdu o znaju Engleskog jezika (min B2 razina).   

Odaberite jezik