Natječaj za stipendiju Fondacije Konrad Adenauer

Obavijest o otvorenom natječaju za stipendiju Fondacije Konrad Adenauer (vidi natječaj)

Preuzmi prijavu na natječaj (ovdje)

Prijave se dostavljaju u elektronskoj formi kao jedan dokument u pdf – formatu na sljedeću mail adresu: sarajevo@kas.de.

Rok za dostavljanje prijava je 25.11.2020. godine.

Odaberite jezik