Natječaj za studensku razmjenu Sveučilšte u Mariboru

Otvoren je natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru za akademsku 2017./2018. godinu gdje je Sveučilištuu Mostaru odobreno pet stipendija za sva tri ciklusa.

Ljubazno molimo sve zainteresirane studente da do 28.5.2017. dostave sljedeću dokumentaciju na email adresu erasmus+k107@sve-mo.ba:

 

1.       Ugovor o učenju (link se nalazi unutra prijavnog linka i treba biti potpisan od strane prodekana ili voditelja studija na Fakultetu kao i prorektorice za međunarodnu suradnju)

2.       Prijepis ocjena o svim položenim ispitima sa svih ciklusa kao i s vidljivim studentskim prosjekom (na hrvatskom i engleskom jeziku)

3.       Potvrda o znanju engleskog jezika minimalno B1 (formular se može preuzeti na linku)

4.       Potpisana izjava o ranijoj mobilnosti, a ukoliko student nije bio na mobilnosti da ju svejedno popuni i potpiše(formular se može preuzeti na linku)

5.       Potpisana izjava o boravku, rođenju i državljanstvu  (formular se može preuzeti na linku)

6.       Motivacijsko pismo na engleskom jeziku najviše 1 A4 stranica

7.       CV (Europass) s navedenim dodatnim aktivnostima  (formular se može preuzeti na linku)

8.       Važeća potvrda o upisu na Fakultet (hrvatski i engleski jezik)

9.       Preslika putovnice ili osobne iskaznice

 

Link Sveučilišta u Mariboru na kojem se mogu pronaći sve informacije i obrasci je sljedeći  http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx.

 

Za sve dodatne informacije obratite se na Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.

Odaberite jezik