Natječaj za upis na doktorski studij PF – produženje roka za prijavu

U skladu sa zaključkom Senata Sveučilšta u Mostaru ur.br. 01-7738/19 od 19. studenog 2020. godine produžava se rok za prijem prijava na javni natječaj za upis na doktorski studij iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2019./2020. godini do 15. siječanja 2020.godine. Uvjete natječaj vidi ovdje

Odaberite jezik