Nove doktori(ce) znanosti na Pravnom fakultetu

U srijedu, 19. travnja 2017. godine, mr.sc. Jelena Zovko obranila je na Pravnom fakultetu doktorsku disertaciju pod nazivom “Razvoj konstitucionalizma u Habsburškoj monarhiji u vrijeme građanskih revolucija 1848.-1849. godine“.

 

U četvrtak 20. travnja 2017. godine, doktorsku disertaciju pod nazivom “Smjernica Solvency II i europsko pravo osiguranja” obranila je mr.sc. Nikolina Maleta.

 

 

 

U četvrtak, 1. lipnja 2017. godine, Cvija Jurković obranila je na Pravnom fakultetu doktorsku disertaciju pod nazivom “Apelacijska nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”. 

Odaberite jezik