Novi Statut i Pravilnik o minimalnim uvjetima i postupku izbora SUM-a

Obavijest o objavljivanju Statuta SUM-a i Pravilnika o minimalni uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna i nastavna zvanja dana 5. ožujka 2020. godine. Isti  stupanju na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Sveučilišta u Mostaru i ustrojbenih jedinica. 

Odaberite jezik