Obajava sažetka rada – mr.sc. T.Matić

Objava sažetka doktorskog rada doktoranda mr.sc. Tina Matića pod nazivom “Globalna unifikacija prava elektroničke trgovine u odnosu na europsku i nacionalnu regulativu” (vidi sažetak rada)

Odaberite jezik