Obavijest o nastavi u Sveučilišnom centru Posavina – Orašje

Nastavu na prvoj godini preddiplomskog studija Pravo iz predmeta Rimsko pravo I. održat će doc. dr. sc. Jelena Zovko 9.11.2022. s početkom u 16 sati.

Nastava na prvoj godini preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment održat će se prema sljedećem rasporedu:
– Uvod u kriminalistiku  održat će doc. dr. sc. Ivana Stipanović 9.11.2022. s početkom u 16 sati i 10.11.2022. s početkom u 8:30.

– Ustavno uređenje BiHodržat će doc. dr. sc. Cvija Jurković 9.11.2022. s početkom u 17 sati.

– Povijest kriminalistikeodržat ćedoc. dr. sc. Jelena Zovko 10.11.2022. s početkom u 9.30.

Odaberite jezik