Obavijest o obrani DR mr.sc. Nike Sadrića

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru oglašava da će mr.sc. Niko Sadrić braniti doktorski rad pod naslovom “Pravno-ekonomski aspekti upravljanja prodajom u digitalnom okruženju”. Obrana će se održati online 28. svibnja 2021. godine u 12:00 sati na Pravnom fakultetu (vidi više) 

Odaberite jezik