Obavijest o održavanju radionice “Sloboda izražavanja i govor mržnje” 22.5.2019.

Pravni fakultet u suradnji sa Centrom za medijskom pravo i Konrad Adenauer Stifung poziva zainteresirane studente na radionicu pod nazivom “Sloboda izražavanja i govor mržnje”koja će se održati 22. svibnja 2019. godine u 11:00 sati u dvorani “Sudnica”. 

Radionica bi trebala trajati 2 sata a sastojala bi se od dva dijela: Prvi dio radionice bi se bavio osnovnim pojmovima i pravnim mehanizmima uspostavljenima od strane Evropske konvencije, kroz slučajeve iz sudske prakse. Drugi dio radionce bi bio predviđen za moot court – simulaciju suđenja, gdje bi studenti imali mogućnost da svoje shvaćanje tematike samog predavanja primjene u praksi. Studentima će naknadno biti dodijeljeni certifikati o pohađanju radionice. 

 

Odaberite jezik