Obavijest o ovjeri i upisu semestra – VII. generacija doktorskog studija

Ovjera petog (V.) i upis šestog (VI.) semestra za studente VII. generacije Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti obavljati će se u razdoblju od 14. do 25. ožujka 2022. godine, u vremenu od 9.00 do 14.00 sati, u studentskoj referadi (prizemlje desno).

Za upis šestog (VI.) semestra potrebno je:

  • popuniti jedan upisni list (obrazac možete nabaviti u knjižari Ziral ili preuzeti ovdje );
  • dokaz o uplati upisnine za šesti (VI.) semestar.

Sukladno odluci Vijeća doktorskog studija upisnina za VI. semestar iznosi 2.500,00 KM, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka, uplaćeno na žiro račun broj: 3381302271331831.

     Prvi obrok u iznosu od 1.250,00 KM treba uplatiti pri upisu VI. semestra, a drugi najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.

  • Ako se uplata vrši u inozemstvu (protuvrijednost u eurima) treba navesti sljedeće podatke:

Sveučilište u Mostaru

Pravni fakultet

Matice hrvatske b.b.

88000 Mostar

UniCredit Bank Mostar

Kardinala Stepinca b b

88000 Mostar

SWIFT: UNCRBA22

Račun/IBAN: BA 393381304871339522

NAPOMENA: Studenti koji nisu do sada uplatili cijelu upisninu za V. semestar trebaju uplatu izvršiti prije upisa u VI. semestar.

Odaberite jezik