Obavijest o ovjeri IV. i upisu V. semestra za VIII. generaciju doktorskoga studija 2022./2023.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

PRAVNI FAKULTET

Poslijediplomski doktorski studij

iz pravnih znanosti

U Mostaru, 9. studenoga 2022.

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Ovjera četvrtog (IV.) i upis petog (V.) semestra za studente VIII. generacije Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti obavljati će se u razdoblju od 21. do 30. studenoga 2022. godine, u vremenu od 9.00 do 15.00 sati, u uredu Studentske referade (prizemlje desno).

Za upis petog (V.) semestra potrebno je:

  • uredno popunjen upisni materijal (upisni list i dva prijavna lista) nabaviti u Knjižari-Ziral koja se nalazi kod zgrade Ekonomskog fakulteta,
  • prijava za upis (nalazi se u studentskoj referadi)
  • dokaz o uplati upisnine za peti (V.) semestar.

Sukladno odluci Vijeća doktorskog studija upisnina za V. semestar iznosi 2.500,00 KM, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka, uplaćeno na žiro račun broj: 3381302271331831.

Postoji mogućnost uplate navedenog iznosa u dva jednaka obroka i to I. obrok -1.250,00 KM uplatiti odmah pri upisu V. semestra, a II.obrok-1.250,00 KM uplatiti najkasnije do 31. siječnja 2023. godine.

Upis u šesti (VI.) semestar će se obaviti u ožujku 2023. godine, kada je uplata upisnine za VI. semestar (III. obrok -1.250,00 KM pri upisu , IV. obrok-1.250,00 KM najkasnije do 30. lipnja 2023. godine).

  • Ako se uplata vrši u inozemstvu (protuvrijednost u eurima) treba navesti sljedeće podatke:

Sveučilište u Mostaru
Pravni fakultet
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
UniCredit Bank Mostar
Kardinala Stepinca b b
88000 Mostar

SWIFT: UNCRBA22

Račun/IBAN: BA 393381304871339522

NAPOMENA: Studenti koji nisu do sada uplatili cijelu upisninu za IV. semestar trebaju uplatu izvršiti prije upisa u V. semestar.

VODITELJ
Poslijediplomskog doktorskog studija

prof. dr. sc. Ivo Rozić, v. r.

Odaberite jezik