Obavijest o ovjeri zimskog semestra i upisu u ljetni semestar 2021./2022.

SVEUČILIŠTE  U  MOSTARU

PRAVNI  FAKULTET

U Mostaru, 4. veljače 2022.

O B A V I J E S T

za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2021./2022. godini

za studente  preddiplomskih i diplomskih studija

Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2021./2022. godini obavljati će se od 7. veljače do 4. ožujka 2022. godine na šalteru Studentske referade u vremenu od 10 do 13 sati.

Molimo studente da se obvezno pridržavaju propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Za ovjeru zimskog i upis ljetnog  semestra je potrebno:

  • popunjen upisni list (obrazac možete nabaviti u knjižari Ziral ili preuzeti ovdje ),
  • dokaz o uplaćenom drugom obroku školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar (na uplatnici obvezno navesti ime i prezime studenta, broj indeksa i svrha uplata drugi obrok školarine 2021./22.).

IZNOS DRUGOG OBROKA UPISNINE I ŠKOLARINE

– 200,00 KM troškovi upisa-upisnina  za redoviti studij uz potporu Ministarstva na preddiplomskim studijima

– 750,00 KM troškovi školarine  za redoviti studij uz plaćanje  na preddiplomskim studijima

– 750,00 KM troškovi školarine  za izvanredni studij na preddiplomskim studijima

– 900,00 KM troškovi školarine  za redoviti studij uz plaćanje  na diplomskim studijima

– 900,00 KM troškovi školarine  za izvanredni studij na diplomskim studijima

NAPOMENA: Studenti koji školarinu plaćaju u četiri ili više obroka moraju uplatiti obrok školarine prema dobivenom rješenju (drugi obrok do 15. prosinca 2021., treći obrok do 15. ožujka 2022. i četvrti obrok školarine do 15. svibnja 2022. godine).

Studenti koji nisu izmirili svoje financijske obveze neće moći izlaziti na ispite u zimskom, travanjskom ili ljetnom ispitnom roku.

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik