Obavijest o praćenju online obrane DR mr.sc. A. Bjelopoljka

Pozivaju se svi zainteresirani za praćenje online obrane doktorskog rada doktoranda mr.sc. Ahmeda Bjelopoljka da se jave e-mailom tajniku Poslijediplomskog doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc.dr.sc. Zlatku Brkiću na adresu: zlatko.brkic@pf.sum.ba kako bi dobili pristupni kodn za aplikaciju Google Meet-a na kojoj će se odvijati zakazana obrana. 

Odaberite jezik