Obavijest o promociji

Promocija magistara  prava, prvostupnika prava, magistara kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta i prvostupnika kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta koji su studij završili  na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i u  Centrima  u  Vitezu i Orašju održat će se 17. siječnja 2022. godine, u 10.00 sati. Raspored dodjele diploma bit će naknadno utvrđen i objavljen na web stranici Fakulteta.

Na promociji će biti promovirani magistri  prava, prvostupnici prava, magistri kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta i prvostupnici kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta koji studij završe do 10. prosinca 2021. godine.

Diplomanti su obvezni na ime troškova tiskanja i izdavanja diplome uplatiti iznos od 80,00 KM na žiro račun Pravnog fakulteta u Mostaru broj: 3381302271331831 (sa naznakom za promociju), a dokaz o uplati dostaviti na e-mail: referada@pf.sum.ba, najkasnije do 10. siječnja 2022. godine.

                Detaljnije informacije bit će na vrijeme oglašene.                                                                                        

                U Mostaru, 12. studenoga 2021.

                                                                                                              IZ  TAJNIŠTVA

Odaberite jezik