Obavijest o upis u 2018./2019. godinu

Obavijest o upisu studenata u akademsku 2018./2019. godinu za

– preddiplomski studij PRAVO

– preddiplomski studij KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT 

– diplomski studij PRAVO

integrirani studij PRAVO (5+0)

Obavijest o upisu za studente koji u akademskoj 2018./2019. godini obnavljaju završne godine preddiplomskog ili integriranog studija PRAVO … vidi više

Popis dokumenata potrebni za prijelaz sa drugih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u akad. 2018./2019. godini … vidi više

Odaberite jezik