Obavijest o upisu i ovjeri semestra PDS_ 2021

Obavijest o ovjeri III. i upisu IV. semestra za studente VII. generacije PDS Pravnog fakulteta SUM – a od 29. ožujka do 9. travnja 2021. godine (vidi više)

Obavijest o ovjeri V. i upisu VI. semestra za studente VI. generacije PDS Pravnog fakulteta SUM-a od 29. ožujka do 9. travnja 2021. godine (vidi više)

Odaberite jezik