Obavijest o uplati cjelokupne školarine 2022./2023.

Studenti koji studiraju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i u Centrima u Vitezu i Orašju, a koji nisu uplatili cjelokupnu školarinu za akademsku 2022./2023. godinu, trebaju izmiriti svoje obveze najkasnije do 15. 6. 2023. godine, u protivnom neće moći pristupiti ispitima u ljetnom ispitnom roku.

Uplatu izvršiti na žiro račun Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru broj: 338 1302271331831

Dokaz o uplati poslati na e-mail: referada@pf.sum.ba

Odaberite jezik