Obavijest o uplati druge rate školarine – Centar Posavina (Orašje)

Studenti u Centru Posavina (Orašje) trebaju uplatiti drugu ratu školarine najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Za studente koji IMAJU prebivalište u Županiji Posavskoj – pogledajte obavijest ovdje

Za studente koji NEMAJU prebivalište u Županiji Posavskoj – pogledajte obavijest ovdje

Odaberite jezik