Obavijest o uplati III. rate školarine PF Centar Orašje 2021

Obavijest za uplatu treće (III.) rate školarine za studente Centra PF u Orašju koji školarinu plaćaju u tri jednake rate a koji imaju prebivalište u županiji Posavskoj i koji su u radnom odnosu (vidi obavijest)

Obavijest za uplatu treće (III.) rate školarine za studente Centra PF u Orašju koji školarinu plaćaju u tri jednake rate, a koji nemaju prebivalište u županiji Posavskoj (vidi obavijest)

 

Odaberite jezik