Obavijest o uplati II. rate školarine PF Vitez

Obavijest o uplati II. rate školarine za studente koji su prvi put upisani u na odgovarajuću godinu preddiplomskog i integriranog studija Pravo u akademskoj 2018./2019. u Centru PF u Vitezu ….. vidi više

Obavijest o uplati II. rate školarine za studente koji su obnavljaju upis u  III. godinu preddiplomskog studija Pravo u akademskoj 2018./2019. u Centru PF u Vitezu ….. vidi više

Obavijest o uplati II. rate školarine za studente koji su obnavljaju upis u  IV. godinu preddiplomskog studija Pravo ili V. godinu integriranog studija Pravo u akademskoj 2018./2019. u Centru PF u Vitezu ….. vidi više

Odaberite jezik