Obavijest – uplata cjelokupne školarine za ak. god. 2021./2022.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

PRAVNI FAKULTET

U Mostaru, 13. lipnja 2022.

  • O B A V I J E S T –

UPLATA ŠKOLARINE 2021.-2022.

Studenti koji studiraju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i u Centrima u Vitezu i Orašju, a koji nisu uplatili cjelokupnu školarinu za akademsku 2021./2022. godinu, trebaju izmiriti svoje obveze najkasnije do 15. 6. 2022. godine, u protivnom neće moći pristupiti ispitima u ljetnom ispitnom roku.

Uplatu izvršiti na žiro račun Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru broj: 338 1302271331831

Dokaz o uplati poslati na e-mail: referada@pf.sum.ba

                                                       T A J N I C A

                                                                  Emilija  Miletić, dipl. iur., v. r.

Odaberite jezik