Obavijest za preuzimanje elektroničkih identiteta, službenih mail adresa i učitavanje fotografija za studente prve godine

Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskih studija, koji to nisu obavili, da izvrše preuzimanje elektroničkog identiteta studenata Sveučilišta u Mostaru – EduID.
S tim identitetom studenti se prijavljuju u Studomat te u sustav za e-učenje SUMARUM. Elektronički identiteti mogu se preuzeti sa sljedeće stranice.
Možete pogledati kratke upute za preuzimanje identiteta. Za sva pitanja i tehničke poteškoće možete se obratiti SUMIT koordinatoru za Pravni fakultet Marku Smiljaniću na mail: marko.smiljanic@pf.sum.ba

Nakon preuzimanja identiteta potrebno je u roku 24 sata obaviti učitavanje fotografije u Vaš eduID profil. To se radi tako da se prijavite sa svojim eduID korisničkim podacima u svoj eduID profil, kliknete na “Učitaj sliku” i učitate pripremljenu portretnu fotografiju. Fotografija je bitna zbog izdavanja studentske iskaznice. Upute za učitavanje fotografije nalaze se ovdje.

Nakon preuzimanja elektroničkog identiteta potrebno se prijaviti u sustav za e-učenje SUMARUM i upisati kolegije iz zimskog semestra tako što se odabere kolegij i klikne na gumb “Upiši me”.

Nakon svih ovih poduzetih radnji, potrebno je da studenti preuzmu i svoju službenu sveučilišnu e-mail adresu (nakon što preuzmu svoj elektronički identitet). Treba se prijaviti s korisničkim podacima elektroničkog identiteta u EduID profil i kliknuti na Preuzimanje GSuite @sum.ba email-a. Postupak preuzimanja ukratko je opisan u uputama za preuzimanje e-mail adresa.

Odaberite jezik