OBAVIJEST za prijavu na “Program ekološke pravne klinike 2021.”

OSCE Organisation for Security and Co – operation in Europe

Mission to Bosnia and Herzegovina

 

UDRUŽENJE AARHUS CENTAR U BIH

 

 

„PROGRAM EKOLOŠKE PRAVNE KLINIKE 2021“

 

(Obavijest zainteresiranim studentima)

 

Udruženje “Aarhus centar u BiH” i „Organisation for Security and Co – operation in Europe, Mission to Bosnia and Herzegovina“ – OSCE, a u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Pravnim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić, organizira „Program ekološke pravne klinike 2021“.

Cilj projekta je edukacija 40 studenata o ekološkom pravu, odnosno ljudskim pravima u oblasti okoliša u Bosni i Hercegovini, u svrhu jačanja kapaciteta budućih pravnika u ovoj izuzetno značajnoj pravnoj oblasti. Bosna i Hercegovina se posljednjih desetljeća kontinuirano suočava s enormnim zagađenjem zraka, tla, uništavanjem vodenih resursa, te brojnim drugim ekološkim problemima, stoga je nužan angažman pravnika, koji će korištenjem pravnih alata onemogućiti daljnje uništavanje okoliša.

 

Tijekom programa Pravne klinike odabrani studenti preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija dobiti će priliku da izgrade svoje stručne i profesionalne kapacitete, unaprijede uže specijalizirana teorijsko-pravna i praktično-pravna znanja i vještine u oblasti ekološkog prava. 

 

         Ukupan predviđeni broj studenata polaznika “Programa ekološke pravne klinike” sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je 10. Program ekološke pravne klinike održavati će se u prostorijama Pravnog fakulteta Sveušilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Detaljan plan i program Ekološke pravne klinike, sa imenima predavača/edukatora (profesori prava i pravnici praktičari), temama, terminima i mjestom održavanja predavanja/radionica, odabranim polaznicima Pravne klinike biti će blagovremeno dostavljen. Nakon uspješno završenog pohađanja Ekološke pravne klinike polaznicima će biti dodjeljeni certifikati.

       Pozivaju se zainteresirani studenti studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment da prijavu za pohađanje Pravne klinike, sa sljedećim podacima: ime i prezime, godina studija, fakultet, broj telefona i e-mail adresa, dostave (Ivani Marušić) putem e-mail: ivana.marusic@pf.sum.ba najkasnije do 30.rujna 2021. godine.

 

Službeni poziv pogledajte na ovom linku.

Odaberite jezik