Obavijest za prijelaz studenata na PF sa drugih fakulteta

Obavijest o potrebnim dokumentima za studente koji prelaze s drugih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. (vidi popis dokumenata)

Odaberite jezik