Obavijest o ispitima za studente Centra PF Orašje

Studenti Centra PF u Orašju na predstojećim ljetnim, ispitnim rokovima ispite položu u istim terminima kao i studenti Pravnog fakulteta u Mostaru. Ispitni termini će biti objavljeni u ISS, ali već sad se mogu pogledati na web stranici Fakulteta (pod određenim studijskim programima).

Kao i na izvanrednom (travanjskom) roku, ispiti će se održati online. Studenti su uslijed toga dužni, na platformi za e-učenje SUMARUM, upisati e-kolegije koje će polagati (ako to već nisu učinili), prijaviti ispite u ISS i imati preuzetu službenu e-mail adresu na domeni pf.sum.ba.

Također svi studenti koji nisu podmirili svoje zaostale obveze na račun uplate rata školarine, dužni su to napraviti do 15.6.2020 (vidi link) U protivnom izlazak na ispit i prijava istog neće biti mogući.

Za sve studente koje izalze na ispit 4 i više puta objavljene su nove upute o proceduri prijave ispita 4+ više puta, s primjerom popunjene uplatnice.

 

Odaberite jezik