Obavijest za upis u I. godinu preddiplomskog studija – Pravo i Kriminalistika 2022./2023.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
PRAVNI FAKULTET

O B A V I J E ST

o upisu na I. godinu preddiplomskog i diplomskog studija

 u akademskoj 2022./2023. godini

za studij Pravo i studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Upis u I. godinu preddiplomskog studija

Upis u I. godinu preddiplomskog studija u prvom upisnom roku provodit će se:

  • u I. (srpanjskom) razredbenom roku od 12. do 20. srpnja 2022. godine ,
  • u II. (rujanskom) razredbenom roku od 14. do 23. rujna 2022. godine.

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku, a koji će biti objavljeni na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči.

Pristupnici koji ne izvrše upis u tome vremenu, gube pravo upisa.

PRILIKOM UPISA POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. originalne dokumente (ako ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
  2. prijavu za upis (obrazac preuzeti ovdje ili na porti Fakulteta)
  3. upisni materijal (može se kupiti u knjižari Ziral)
  4. dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji
  5. dokaz o uplati od 10,00 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor
  6. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Redoviti studij uz potporu Ministarstva (troškovi upisa-upisnina  je 200,00 KM po semestru, odnosno 400,00 KM za akademsku godinu)

Redoviti studij uz plaćanje  (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu);

Izvanredni studij (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2023. godine).

Odaberite jezik