Obavijesti o UPISU u akad. 2020./2021.

OBAVIJESTI ZA UPIS U AKADEMSKU 2020./2021. GODINU 

(1)  za studente preddiplomskog studija PRAVO i KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT
(upis višig godih godina – oni koji obnavljaju ) ... vidi više

(2) za studente koji obnavljaju završnu godinu studija u akademskoj 2020./2021. godina:
preddiplomski studij PRAVO
diplomski studij PRAVO
preddiplomski studij KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT – 
– vidi više – 

(3) za studente diplomskog studija KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT
(obnova prve i upis druge godine) … vidi više 

(4) za studente koji su studirali prema predbolonjskom sustavu obrazovanja ili
prema bolonjskom integriranom studiju PRAVO (5+0) … vidi više

(5) studenti koji prelaze s drugih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
u akad. 2020./20201. godini … vidi više

(6) za studente koji se prvi put upisuju na diplomski studij
PRAVO ili diplomski studij KRIMINALISTIKA i SIGURNOSNI MENADŽMENT …. vidi više 

 

Odaberite jezik