Obavijesti o uplati II. rate školarine – Centar Posavina (Orašje) 2022./2023.

Obavijest za uplatu II. rate školarine za studente prve godine studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment koji imaju prebivalište u Županiji Posavskoj i koji su u radnom odnosu – pogledaj obavijest

Obavijest za uplatu II. rate školarine za studente prve godine studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment koji imaju prebivalište izvan Županije Posavske – pogledaj obavijest

Obavijest za uplatu II. rate školarine za studente koji obavljaju upis u I., II. ili III. godinu preddiplomskoga studija Pravo – pogledaj obavijest

Obavijest za uplatu II. rate školarine za studente koji obavljaju upis u IV. godinu preddiplomskoga studija Pravo i I. godinu diplomskoga studija Pravo – pogledaj obavijest

Odaberite jezik