Obavijesti o uvjetima upisa u više godine studija i održavanju nastave

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Mostaru od 8. listopada 2020. godine dekanica Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Sabrina Horović, zbog pandemije corona virusa COVID-19, donijela je odluku kojom se studentima Pravnog fakulteta odobrava da pri upisu u višu godinu studija u akademskoj 2020./2021. godini, pored ranije utvrđenh uvjeta upisa u višu godinu studija – 42 ECTS boda sa prethodne godine studija i mogućnosti prijenosa 18 ECTS bodova u višu godinu studija, mogu prenijeti još jedan nepoložen kolegij bez obzira na njegovu bodovnu vrijednost. 

Odlukom Senata od 8. listopada 2020. godine, nastava, za sve studente preddiplomskog studija Pravo i  preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment od ponedjeljka 12. listopada 2020. godine, odvijat će se po principu, da se jedan dio nastave održava u učionici Fakulteta, a jedan dio online, korištenjem online platforme i alata u nastavne svrhe. Ažurirane skupine studenata za pohađanje nastave u učionici bit će objavljene nakon završetka upisnog roka, a do tada vrijede one naznačene zajedno s ovotjednim rasporedom. 

Kombinirani raspored (online i uživo) predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO za 3. tjedan nastave od 19. do 24. listopada 2020. godine (vidi raspored)

Predavanja i vježbe, u učionicama, će se odvijati u grupama. Studenti su dužni dolaziti na predavanja i vježbe u naznačenom vremenu svoje grupe. Popis grupa za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 19. listopada 2020. godine: 

Grupe za 1. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za 2. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za 3. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za 4. godinu preddiplomskog studija PRAVO
Grupe za Modul 1. diplomskog studija PRAVO
Grupe za Modul 2. diplomskog studija PRAVO

Kombinirani (online i uživo) raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT za 3. tjedan nastave od 19. do 25 listopada 2020. godine (vidi raspored).

Predavanja i vježbe, u učionicama, će se odvijati u grupama. Studenti su dužni dolaziti na predavanja i vježbe samo u naznačenom vremenu svoje grupe. Popis grupa za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Grupe za 1. godinu preddiplomkog studija KSM
Grupe za 2. godinu preddiplomskog studija KSM
Grupe za 3. godinu preddiplomskog studija KSM
Grupe za 1. godinu diplomskog studija KSM

Odaberite jezik