OBAVIJESTI za upis na preddiplomske studije u akad. 21./22. godini Pravo i KISM

Obavijest za upis na preddiplomske studije pogledajte na slijedećem linku: OBAVIJEST.

 

Prijavu za upis na preddiplomski studij Pravo preuzmite na slijedećem linku: PRIJAVA-PRAVO

Prijavu za upis na preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment preuzmite na slijedećem linku: PRIJAVA-KISM

 

Također preuzmite upisni list za Sveučilište, te statistički list, na slijedećim linkovima:

Upisni list za Sveučilište

Statistički list

Odaberite jezik