Objava sažetak DR mr.sc. Jasmin Hušić

Objava sažetka doktorskog rada doktoranda mr.sc. Jasmina Hušića pod nazivom Zaštita prava na lokalnu samoupravu, reguliranje i funkcioniranje općina kao jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini(vidi sažetak)

Odaberite jezik