Objava sažetka dok.rada G.Karanović

Objava sažetka doktorskog rada doktoranda Gorana Karanovića pod nazivom “Suvremena uloga NATO – globalni čuvar mira ili svjetski policajac” (vidi sažetak)

Odaberite jezik