Objava sažetka DR – Cvija Jurković

Objava sažetka doktorske disertacije doktorandice Cvije Jurković pod nazivom “Apelacijska nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine(vidi sažetak)

Odaberite jezik